Giỏ hàng

Hộp hoa Flower Box

49 Sản phẩm

Một xu thế rất mới được thịnh hành trong những năm gần đây, Hộp hoa Flower box có thể được sự dụng làm bao bì cho Hoa tươi cũng như cho Quà tặng 

 

1 Set / 4 Cái
Hộp hoa Flower Box
180,000₫
5 chiếc/1set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
25cm x 15cm x 25cm
Hộp hoa Flower Box
48,000₫
25cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
35,000₫
25cm x 15cm x 20cm
Hộp hoa Flower Box
42,000₫
25cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
35,000₫
15cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
26,000₫
20cm x 20cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
35,000₫
1 set
Hộp hoa Flower Box
230,000₫
1 set
Hộp hoa Flower Box
260,000₫
2 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
Set 3
Hộp hoa Flower Box
170,000₫
Hết hàng
2 chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
200,000₫
Hết hàng
1 set
Hộp hoa Flower Box
60,000₫
2 Chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
165,000₫
1 cái / Hộp
Hộp hoa Flower Box
180,000₫
Set 1
Hộp hoa Flower Box
180,000₫
Hết hàng
set 1
Hộp hoa Flower Box
95,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
140,000₫
Hết hàng
Set 1
Hộp hoa Flower Box
130,000₫
2 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
2 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
3 chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
170,000₫
set 1
Hộp hoa Flower Box
195,000₫
2 Chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
220,000₫
Set 1
Hộp hoa Flower Box
110,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
140,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
200,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
160,000₫