Giỏ hàng

Hộp hoa Flower Box

28 Sản phẩm

Một xu thế rất mới được thịnh hành trong những năm gần đây, Hộp hoa Flower box có thể được sự dụng làm bao bì cho Hoa tươi cũng như cho Quà tặng 

 

1 cái
Hộp hoa Flower Box
50,000₫
-14%
10 cái / Túi
Hộp hoa Flower Box
60,000₫ 70,000₫
1 Set / 4 Cái
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
5 chiếc/1set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
25cm x 15cm x 25cm
Hộp hoa Flower Box
48,000₫
25cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
35,000₫
25cm x 15cm x 20cm
Hộp hoa Flower Box
42,000₫
Hết hàng
25cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
35,000₫
15cm x 15cm x 15cm
Hộp hoa Flower Box
26,000₫
1 set
Hộp hoa Flower Box
260,000₫
2 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
2 Chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
165,000₫
1 cái / Hộp
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
Set 1
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
170,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
140,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
200,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
180,000₫
3 chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
180,000₫
3 chiếc/ set
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
3 chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
Set 1
Hộp hoa Flower Box
160,000₫
Set 1
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
3 cái / Set
Hộp hoa Flower Box
240,000₫
3 chiếc/set
Hộp hoa Flower Box
150,000₫
10 cái / túi
Hộp hoa Flower Box
80,000₫
10 cái / Túi
Hộp hoa Flower Box
45,000₫
10 chiếc / Set
Hộp hoa Flower Box
65,000₫