Giỏ hàng

Bóng mờ

44 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu bóng mờ đang là mẫu giấy được yêu thích sử dụng nhiều nhất tại Việt nam với đặc tính mềm dễ sử dụng và làm bay bổng bó hoa hơn

 

60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
45,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
35,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫
Hết hàng
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
50,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫