Giỏ hàng

Bóng mờ

67 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu bóng mờ đang là mẫu giấy được yêu thích sử dụng nhiều nhất tại Việt nam với đặc tính mềm dễ sử dụng và làm bay bổng bó hoa hơn

 

60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
42,000₫
40 cm x 40 cm
Bóng mờ
28,000₫
20 cái / Set
Bóng mờ
60,000₫
60cm x 60 cm
Bóng mờ
30,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
45,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
45,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
40,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
40,000₫
20 tờ/tập
Bóng mờ
43,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
64,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
34,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
34,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
35,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
32,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
45cm x 45cm
Bóng mờ
34,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
42,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
42,000₫