Giỏ hàng

Giấy gói hoa

125 Sản phẩm

Sản phẩm bao bì cho Hoa tươi và Hoa sáp, Có thể sử dụng đồng thời để gói quà tặng. Chất liệu của Giấy gói hoa rất đa dạng từ Giấy báo, Lưới, Gấm, Mếch, Bóng mờ Plastic OPP, Giấy nến

 

 

 

60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
34,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
44,000₫
20 tờ / tập
Gấm & Mếch
63,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
34,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
38,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
35,000₫
10 tờ/tập
Giấy báo
50,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
35,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
35,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
34,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
40,000₫
20 tờ/tập
Bóng mờ
43,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
45,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
35,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
45,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
35,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
35,000₫
20 tờ /tập
Bóng mờ
34,000₫
20 tờ /tập
Gấm & Mếch
50,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Bóng mờ
33,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
20 tờ/tập
Gấm & Mếch
50,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
43,000₫