Giỏ hàng

Giấy gói hoa

98 Sản phẩm

Sản phẩm bao bì cho Hoa tươi và Hoa sáp, Có thể sử dụng đồng thời để gói quà tặng. Chất liệu của Giấy gói hoa rất đa dạng từ Giấy báo, Lưới, Gấm, Mếch, Bóng mờ Plastic OPP, Giấy nến

 

 

Hết hàng
50cm x 70cm / 45 tờ
Giấy báo
75,000₫
50 x 70CM - 20 tờ
Giấy báo
75,000₫
Hết hàng
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
64,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫
Hết hàng
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
46,000₫
Hết hàng
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
50,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Bóng mờ
36,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
30,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
30,000₫
30cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
42,000₫