Giỏ hàng

Gấm & Mếch

19 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu Gấm và Mếch được làm từ vải không dệt là một chất liệu tuyệt vời để tạo độ cứng cho bó hoa tươi và hoa sáp của bạn 

60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
40,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
43,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
20 tờ / tập
Gấm & Mếch
65,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
20 tờ/tập
Gấm & Mếch
50,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
43,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
70,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
65,000₫
60cm x 60cm / 50 tờ
Gấm & Mếch
52,000₫
1 cuộn / 10m
Gấm & Mếch
67,000₫