Giỏ hàng

Gấm & Mếch

18 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu Gấm và Mếch được làm từ vải không dệt là một chất liệu tuyệt vời để tạo độ cứng cho bó hoa tươi và hoa sáp của bạn 

60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
43,000₫
Hết hàng
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
20 tờ / tập
Gấm & Mếch
65,000₫
60cm x 60 cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
20 tờ/tập
Gấm & Mếch
50,000₫
10 tờ/tập
Gấm & Mếch
43,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
67,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
65,000₫
60cm x 60cm / 50 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
1 cuộn / 10m
Gấm & Mếch
65,000₫