Giỏ hàng

Gấm & Mếch

13 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu Gấm và Mếch được làm từ vải không dệt là một chất liệu tuyệt vời để tạo độ cứng cho bó hoa tươi và hoa sáp của bạn 

1 tập 20 tờ
Gấm & Mếch
60,000₫
1 cuôn
Gấm & Mếch
80,000₫
Khác
Gấm & Mếch
45,000₫
14 tờ/ tập
Gấm & Mếch
54,000₫
1 cuộn
Gấm & Mếch
65,000₫
60cm x 60cm / 20 tờ
Gấm & Mếch
54,000₫
60cm x 60cm / 50 tờ
Gấm & Mếch
50,000₫
1 set
Gấm & Mếch
45,000₫
1 cuộn / 10m
Gấm & Mếch
65,000₫
1 tập / 20 tờ
Gấm & Mếch
65,000₫