Giỏ hàng

Gấm & Mếch

21 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu Gấm và Mếch được làm từ vải không dệt là một chất liệu tuyệt vời để tạo độ cứng cho bó hoa tươi và hoa sáp của bạn 

10 tờ/tập
Gấm & Mếch
45,000₫
20 tờ/tập
Gấm & Mếch
50,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫
60cm x 60cm / 10 tờ
Gấm & Mếch
30,000₫
60cm x 60cm / 50 tờ
Gấm & Mếch
45,000₫