Giỏ hàng
110,000₫

Chọn số lượng sản phẩm:

Tôm
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Hồng
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Cam
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Đô
110,000₫
Tồn 4
Vàng
110,000₫
Tồn 5
Ghi
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Đen
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Nâu
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Đỏ
110,000₫
Tồn 4
Trắng
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Hồng Nude
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Tím
Hết hàng
110,000₫
Tồn 0
Tổng tiền :
Mua số lượng lớn
Nếu bạn đang mua số lượng lớn chúng tôi sẽ tính toán lại giá buôn và gửi bạn hoá đơn đã được chiết khấu qua email
Đánh giá sản phẩm
Chi tiết sản phẩm