Giỏ hàng

Thuốc nhuộm hoa cao cấp

Thương hiệu: 1 chai / 500ml

Kích thước đóng gói: 15cm x 5cm x 5cm

Thông số: 1 chai

Dòng sản phảm thuốc nhuộm hoa, giúp hoa lên màu theo ý muốn , các florist có thể thỏa sức sáng tạo để khách hàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Sử dụng tốt khi pha với nước và lên màu tốt với dòng hoa máu trắng

 

#Phulieuhoa #Giaygoihoa #Ruybang #Ruybanginlogo #Phulieuhoathangthuy #Giaygoiqua #Giaybochoa #Giaybohoa #Xopcamhoa #Xopcamhoaoasis #Oasis #Hopqua #Hoahoa #Flowerbox #Gift #Quatang #Handmade #Mutcamhoa #Hoatuoi #Hoakho #Hoalua #Hoagia #Giaygoihoathangthuy #Flowerwrapper #Flowerwrappingpaper #Thangthuy #Phulieuhandmade #Phulieuquatang #Sukien #Phulieusukien #Giaybocqua #Flowerfoam #Flower #Events #Shophoa #Cuahanghoa

Chi tiết sản phẩm
270,000₫

Thuốc nhuộm hoa cao cấp

Thương hiệu: 1 chai / 500ml

Kích thước đóng gói: 15cm x 5cm x 5cm

Thông số: 1 chai

Dòng sản phảm thuốc nhuộm hoa, giúp hoa lên màu theo ý muốn , các florist có thể thỏa sức sáng tạo để khách hàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Sử dụng tốt khi pha với nước và lên màu tốt với dòng hoa máu trắng

 

#Phulieuhoa #Giaygoihoa #Ruybang #Ruybanginlogo #Phulieuhoathangthuy #Giaygoiqua #Giaybochoa #Giaybohoa #Xopcamhoa #Xopcamhoaoasis #Oasis #Hopqua #Hoahoa #Flowerbox #Gift #Quatang #Handmade #Mutcamhoa #Hoatuoi #Hoakho #Hoalua #Hoagia #Giaygoihoathangthuy #Flowerwrapper #Flowerwrappingpaper #Thangthuy #Phulieuhandmade #Phulieuquatang #Sukien #Phulieusukien #Giaybocqua #Flowerfoam #Flower #Events #Shophoa #Cuahanghoa

Chi tiết sản phẩm
270,000₫

Chọn số lượng sản phẩm:

1.Xanh da trời
270,000₫
Tồn 2
2. Xanh công lục
270,000₫
Tồn 2
3.Tím thẫm
270,000₫
Tồn 2
4.Hồng khói
270,000₫
Tồn 1
5. Hồng mai
270,000₫
Tồn 2
6. Xanh coban
270,000₫
Tồn 2
7. Xanh tím
270,000₫
Tồn 2
8. Đỏ
270,000₫
Tồn 1
Tổng tiền :
Mua số lượng lớn
Nếu bạn đang mua số lượng lớn chúng tôi sẽ tính toán lại giá buôn và gửi bạn hoá đơn đã được chiết khấu qua email
Đánh giá sản phẩm
Chi tiết sản phẩm