Giỏ hàng

Mếch Óng Tệp Cao Cấp

Thương hiệu: 1 tập / 20 tờ

+ Dạng Cuộn: 1 tập / 20 tờ

+ Kích thước: 60cm x 60cm

#Phulieuhoa #Giaygoihoa #Ruybang #Ruybanginlogo #Phulieuhoathangthuy #Giaygoiqua #Giaybochoa #Giaybohoa #Xopcamhoa #Xopcamhoaoasis #Oasis #Hopqua #Hoahoa #Flowerbox #Gift #Quatang #Handmade #Mutcamhoa #Hoatuoi #Hoakho #Hoalua #Hoagia #Giaygoihoathangthuy #Flowerwrapper #Flowerwrappingpaper #Thangthuy #Phulieuhandmade #Phulieuquatang #Sukien #Phulieusukien #Giaybocqua #Flowerfoam #Flower #Events #Shophoa #Cuahanghoa

Chi tiết sản phẩm
65,000₫
Mã SP: GGH-GM-00000324

Mếch Óng Tệp Cao Cấp

Thương hiệu: 1 tập / 20 tờ

+ Dạng Cuộn: 1 tập / 20 tờ

+ Kích thước: 60cm x 60cm

#Phulieuhoa #Giaygoihoa #Ruybang #Ruybanginlogo #Phulieuhoathangthuy #Giaygoiqua #Giaybochoa #Giaybohoa #Xopcamhoa #Xopcamhoaoasis #Oasis #Hopqua #Hoahoa #Flowerbox #Gift #Quatang #Handmade #Mutcamhoa #Hoatuoi #Hoakho #Hoalua #Hoagia #Giaygoihoathangthuy #Flowerwrapper #Flowerwrappingpaper #Thangthuy #Phulieuhandmade #Phulieuquatang #Sukien #Phulieusukien #Giaybocqua #Flowerfoam #Flower #Events #Shophoa #Cuahanghoa

Chi tiết sản phẩm
Mã SP: GGH-GM-00000324
65,000₫

Chọn số lượng sản phẩm:

#01
65,000₫
Tồn 41
#02
65,000₫
Tồn 48
#03
65,000₫
Tồn 48
#04
65,000₫
Tồn 45
#05
65,000₫
Tồn 21
#06
65,000₫
Tồn 27
#07
65,000₫
Tồn 35
#08
65,000₫
Tồn 41
#09
65,000₫
Tồn 19
#10
65,000₫
Tồn 33
#11
65,000₫
Tồn 45
#12
65,000₫
Tồn 23
#13
65,000₫
Tồn 42
#14
65,000₫
Tồn 22
#15
65,000₫
Tồn 39
#16
65,000₫
Tồn 38
Tổng tiền :
Mua số lượng lớn
Nếu bạn đang mua số lượng lớn chúng tôi sẽ tính toán lại giá buôn và gửi bạn hoá đơn đã được chiết khấu qua email
Đánh giá sản phẩm
Chi tiết sản phẩm