Giỏ hàng

Giấy gói hoa bóng mờ chữ ánh Good luck

Thương hiệu: 1 tập / 20 tờ

Chi tiết sản phẩm
43,000₫

Chọn số lượng sản phẩm:

#1
43,000₫
Tồn 50
#2
43,000₫
Tồn 50
#3
43,000₫
Tồn 50
#4
43,000₫
Tồn 50
#5
43,000₫
Tồn 50
#6
43,000₫
Tồn 50
#7
43,000₫
Tồn 50
Tổng tiền :
Mua số lượng lớn
Nếu bạn đang mua số lượng lớn chúng tôi sẽ tính toán lại giá buôn và gửi bạn hoá đơn đã được chiết khấu qua email
Đánh giá sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

#Phulieuhoa #Giaygoihoa #Ruybang #Ruybanginlogo #Phulieuhoathangthuy #Giaygoiqua #Giaybochoa #Giaybohoa #Xopcamhoa #Xopcamhoaoasis #Oasis #Hopqua #Hoahoa #Flowerbox #Gift #Quatang #Handmade #Mutcamhoa #Hoatuoi #Hoakho #Hoalua #Hoagia #Giaygoihoathangthuy #Flowerwrapper #Flowerwrappingpaper #Thangthuy #Phulieuhandmade #Phulieuquatang #Sukien #Phulieusukien #Giaybocqua #Flowerfoam #Flower #Events #Shophoa #Cuahanghoa