Giỏ hàng

Giấy nến

5 Sản phẩm

Giấy gói hoa chất liệu Giấy nến hay còn được gọi là Giấy Tissue là một chất liệu tuyệt vời để lót bên trong các bó hoa, được đặc biệt yêu thích sử dụng tại Hàn Quốc